Architektonická a designová firma z Londýna vytváří "městskou oponu", která přeměňuje CO2 v bioplasty a bojuje se změnou klimatu.


Závěs se skládá z 16 modulů o rozměrech 2 x 7 metrů a zachycuje a ukládá jeden kilogram CO2 denně, což odpovídá 20 stromům. Každý modul funguje jako fotobioreaktor, kdy bioplastový obal, který využívá denní světlo k dodávání potravy mikro řasám, uvolňuje luminiscenční záření v noci. Vzduch je zaváděn na dně fasády, což způsobuje, že vzduchové bublinky procházejí vodním médiem uvnitř bioplastu. CO2 a další znečišťující látky jsou zachyceny a skladovány v řasách, kde se mění na biomasu. Ta může být následně po sklizení použita k výrobě bioplastů, které mimo jiné slouží jako hlavní stavební materiál samotných fotobioreaktorů. Celý proces je završen čerstvě filtrovaným kyslíkem uvolněným z vrcholu každé fasádní jednotky.