Nejnovější zpráva o vývoji trhu: Rok 2018 byl pro polymery z biomasy velmi úspěšný


Podle nejnovější zprávy o vývoji trhu a trendů Nova institutu celkový objem výroby polymerů z biomasy dosáhl v roce 2018 7,5 milionu tun, což odpovídá přibližně 2% objemu výroby polymerů fosilního původu. Potenciál těchto materiálů je však dle autorů mnohem vyšší, ale nízká cena ropy v kombinaci s nedostatečnou politickou podporou brání dosažení významnějšího růstu.

 

Odvětví zaměřené na produkty z biomasy se v průběhu let stalo profesionálnějším a diferencovanějším. Dnes existuje alternativa z biomasy pro prakticky všechny aplikační a výrobní kapacity a odhady ukazují CAGR (Průměrná výnosová míra) kolem 4% až do roku 2023, obdobně jako v případě petrochemických polymerů, nadále se tedy pohybuje kolem 2% v celé prognóze.

Hlavním důvodem zvýšení výrobní kapacity je nová výrobní linka společnosti Total Corbion PLA v Thajsku, která zahájila produkci v roce 2018, a zvýšená výrobní kapacita Polytrimethyltereftalátu (PTT) a škrobových směsí v USA.

Nárůst je také ovlivněn zvýšenou produkcí specializovaných polymerů z biomasy, jako je PEF (Polyetylenfuranoát), PHA (Polyhydroxyalkanoáty), PLA a škrobových směsí, stejně jako nově zavedenou výrobní kapacitou pro PP (Polypropylen) z biomasy, respektive zvýšenou kapacitou u PE (Polyetylen) z biomasy, polyamidů a PBAT (Poly(butylen adipát-co-tereftalát)).

Více zde