Globální výrobní kapacity bioplastů 2018-2023


V současné době představují bioplasty zhruba jedno procento z 335 milionů tun vyrobeného plastu ročně. Ale vzhledem k rostoucí poptávce po biopolymerech, aplikacích a produktech z biomasy se trh neustále rozšiřuje.


Inovativní polymery a biopolymery, jako je PLA (kyselina polymléčná) a PHA (polyhydroxyalkanoáty), jsou hlavním motorem tohoto růstu v oblasti biologicky rozložitelných plastů. PHA jsou významná polymerní rodina, která se po letech rozvoje dostává v komerčním měřítku na trh. Dle odhadů by se výrobní kapacity v příštích pěti letech měly čtyřnásobit. Tyto polyestery z biomasy jsou 100% biologicky rozložitelné a mají širokou škálu mechanických vlastností v závislosti na jejich chemickém složení.


48 % (1 milion tun) globálních výrobních kapacit bioplastů připadá na biologicky neodbouratelné bioplasty z biomasy, jako je např. PE (polyethylen) z biomasy a PET (polyethylentereftalát) z biomasy, stejně jako PA (polyamidy) na bázi bio. 


Evropa je hlavním centrem celého bioplastového průmyslu, zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Evropa je také největším světovým trhem pro bioplasty na světě.

Více zde