Evropská komise vydala akční plán pro cirkulární ekonomiku


Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o implementaci akčního plánu pro oběhové hospodářství, který byl přijat v prosinci 2015 s cílem podpořit pracovní místa, růst a investice a vytvořit uhlíkově neutrální, zdrojově efektivní a konkurenceschopné hospodářství.


Část 54 bodů v rámci plánu vydaného v roce 2015 již byla implementována, zbytek je v procesu implementace. To přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy, modernizaci jejího hospodářství a průmyslu za účelem vytváření pracovních míst, ochrany životního prostředí a udržitelného růstu.


Zpráva uvádí hlavní výsledky zavádění akčního plánu a nastiňuje výzvy k vytvoření cesty pro konkurenceschopnou cirkulární ekonomiku, která je šetrná ke klimatu, kde je minimalizován tlak na přírodní a sladkovodní zdroje a ekosystémy.


První místopředseda Frans Timmermans, odpovědný za udržitelný rozvoj, řekl: „Cirkulární hospodářství je klíčem k tomu, aby naše ekonomika dosáhla udržitelnosti a naplnila cíle globálního udržitelného rozvoje. Tato zpráva ukazuje, že Evropa se může považovat za lídra pro zbytek světa. Na druhé straně je potřeba ještě hodně udělat pro to, abychom zajistili růst naší prosperity v mezích planety a uzavřené smyčky tak, aby nedocházelo k plýtvání našimi drahocennými zdroji“. 


Celou zprávu si můžete přečíst zde