NAFIGATE proráží v prestižních projektech evropského výzkumu


NAFIGATE Corporation se prosadila v silné konkurenci stovek projektů, které usilovaly o financování z prestižních evropských programů. Společně s dalšími partnery jsme uspěli ve dvou projektech výzkumných programů Horizont 2020 a Eurostars. Cílem obou projektů je využít odpadů jako hodnotného materiálu pro výrobu nových produktů. NAFIGATE tak navazuje na své bohaté zkušenosti s olejovými odpady. Projekt WaysTUP!, s nímž uspělo širší konsorcium včetně české firmy v programu Horizont 2020, se zaměřuje na zpracování olejových odpadů, které produkují evropská města. NAFIGATE je v rámci tohoto projektu klíčovým řešitelem.V rámci programu Eurostars se firma NAFIGATE prosadila společně se čtyřmi partnery s projektem RIMPLAN, který se zaměřuje na výrobu těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde