Globální spotřebitelský průzkum plastového odpadu


Ať už je to vliv médií nebo veřejné demonstrace proti změně klimatu, vliv plastů na životní prostředí upoutal pozornost spotřebitelů po celém světě. Kolik zákazníků opravdu zajímá? Odráží se jejich kritika a přání v jejich vlastním nákupním chování? Které regiony, země a demografie se nejvíce zabývají snižováním své spotřeby plastů? Kde leží příležitost pro maloobchodníky a výrobce?

Rychle se pohybující průmysl spotřebního zboží (FMCG) čelí vlastní bitvě s plasty a veřejné pobouření vedlo k reakci některých z nejvýznamnějších značek na světě. Řetězce supermarketů odstranily plastové tašky na jedno použití, zatímco mnoho výrobců podniklo kroky k omezení nebo odstranění plastových obalů v místě prodeje nebo v jejich dodavatelském řetězci.

Náš výzkum zjistil, že téměř polovina (48%) všech spotřebitelů na celém světě očekává, že výrobci se ujmou vedení a uvedou, že mají největší odpovědnost za řešení těchto problémů. A provedení těchto změn je zjevně záležitostí „kdy“, nikoli „pokud“, pro všechny podniky.


Přečtěte si více