Jsou biologicky rozložitelné plasty šetrné k životnímu prostředí? Zamysleme se.


Celá řada společností podporuje nová obalová řešení s ohledem na požadavky nové generace spotřebitelů znepokojených současným problémem s plasty. Jsou ale biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné plasty lepším řešením? Podle Greenpeace to tak není. Ve své poslední zprávě „Mrhání budoucností: Jak je možné, že firmy stále přicházejí s nevhodnými řešeními v oblasti plastového znečištění“ organizace řeší různé přístupy firem k plastovému odpadu, včetně ohromného množství sáčků, které se každodenně na Filipínách použijí. 


36 stránková zpráva organizace Greenpeace diskutuje různá řešení, která předkládají rychle se rozvíjející firmy zabývající se spotřebním zbožím (FMCG), a jak jsou ne vždy šetrná k životnímu prostředí.

 LEPŠÍ PAPÍR NEŽ PLAST? 

Mezi nabízená řešení patří posun směrem k papírovému balení. Nicméně preferování papírových obalů by negativně ovlivnilo lesy. "Přenáší jeden problém do druhého. Náhrada materiálů není řešením", řekla Abigail Aguilar, koordinátorka kampaně.

Beau Baconguis, asijsko-pacifická koordinátorka projektu Break Free From Plastic, řekla, že papírové obaly přispívají k problematice odlesňování v době, kdy „opravdu potřebujeme, abychom lesy neporušili kvůli změně klimatu". Řekla také, že některé papírové obaly vyžadují plastové vložky, které mohou způsobit „kontaminaci chemikáliemi, které se mohou dostat do jídla“.

Greenpeace rovněž odmítlo bioplasty, neboli plasty vyrobené z rostlinných materiálů, jako je kukuřice nebo cukrová třtina jako "greenwshing". Tyto výrazy dle organizace totiž mohou být pro zákazníky matoucí, zejména pokud se výrazy jako "eko", "bio" nebo "zelené" používají jako marketingové lákadlo s tím, že bioplasty nemají standardní definici a mohou zahrnovat plasty na bázi fosilních paliv.


 Přečtěte si více