Nové poznatky o postojích spotřebitelů k odpovědnému balení


Globální expert na obaly Amcor zveřejnil výsledky svého nejnovějšího výzkumu spotřebitelského

vnímání udržitelnosti v souvislosti s obaly. Získaná data ukazují mimo jiné ochotu spotřebitelů zaplatit

více za diferencované produkty od top značek. Podle Micheala Zacka, obchodního ředitele

společnosti, jsou spotřebitelé stále zodpovědnější ve svých volbách a častěji se rozhodují o nákupu

na základě jeho vlivu na životní prostředí. V průzkumu více než 4 000 spotřebitelů se sice vyskytují

odchylky mezi jednotlivými státy, ale obecně platí, že 83% dotazovaných pravidelně čte pokyny na

obalu týkající se jeho likvidace. Společnost Amcor zaujímá vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti.

Společnost spolupracuje s nevládními organizacemi a dalšími subjekty na zlepšení infrastruktury pro

nakládání s odpady a zlepšení vzdělávání spotřebitelů a účasti na recyklaci a neustále rozšiřuje své

portfolio v oblasti obalů. Aktuálně společnost dodává inovativní obaly od recyklovatelných PET obalů

vyrobených ze 100% recyklovaného obsahu po spotřebiteli až po jedinečné recyklovatelné flexibilní

sáčky, globálním hráčům, jakými jsou PepsiCo nebo třeba Nestle. Společnost vedla obalový průmysl v

oblasti udržitelnosti již řadu let. V červnu 2020 se společnost připojila k ReSource: Plastic, vedenému

Světovým fondem pro ochranu přírody, jehož cílem je urychlit závazky organizací v oblasti plastů a do

roku 2030 zabránit vstupu 50 milionů tun plastů do přírody. Společnost rovněž pracuje na urychlení

svého programu udržitelnosti investováním do výzkumu a vývoje, infrastruktury, vybavení,

otevřených inovací a rozšíření své partnerské sítě.