NAFIGATE je s Hydalem EUROSTRARS


Jsme velmi rádi, že se jednomu z našich členů, NAFIGATE Corporation (společně s dalšími jejími partnery), podařilo uspět v nejnáročnější konkurenci a získat s Hydalem projekt EUROSTARS č. 12525/19/Ae.

Více informací naleznete zde.