Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, výroba pryžových a plastových výrobků.