Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně uskutečňuje akreditované bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v oblasti chemických a potravinářských oborů, zaměřených na výchovu absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace a obchodního managementu produktů chemického, farmaceutického, potravinářského, spotřebního a stavebního průmyslu, jakož i veřejně-správní sféry.

Vedle činnosti pedagogické je další nedílnou součást poslání Fakulty chemické vědecko-výzkumná činnost. Konkrétní aktivity na tomto poli vychází z velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení v kombinaci s počítačovou technikou. Významnou úlohu zde sehrává působení vysoce kvalifikovaných pracovníků fakulty s bohatými zkušenostmi z vědecké práce v různých oblastech chemie. Konkrétní aktivity na tomto poli se odvíjejí od odborného zaměření jednotlivých ústavů fakulty.

Bližší informace na webových stránkách Fakulta chemická VUT v Brně.

http://www.fch.vut.cz/