NAFIGATE Corporation, akciová společnost, byla založena v roce 2011 s hlavním cílem urychlit cestu finálních nanovlákenných aplikací na světový trh. Záhy poté se začíná zabývat také vývojem a transferem biotechnologie Hydal. Společnost propojuje experty z oblasti vědy a buduje globální centrum excelence, jehož cílem je transfer průlomových high-tech produktů a inovativních technologií na světový trh. Za tímto účelem iniciovala i vznik Národního bioplastového clusteru.  

Bližší informace na webových stránkách NAFIGATE Corporation.